FPT Telecom tuyển Nhân viên kinh doanh Internet và truyền hình FPT tại Bắc Từ Liêm.

CỚM CHÌM NỔI LOẠN (Undercover Duet (2015)